E-Ticarette Fatura Yükleme Zorunluluğu Hepsiburada, Trendyol - FABilgi

E-Ticarette Fatura Yükleme Zorunluluğu Hepsiburada, Trendyol

E-Ticarette Fatura Yükleme Zorunluluğu Hepsiburada, Trendyol

E-ticaret işletmelerinin fatura yükleme zorunluluğu, Türkiye'de yürürlükte olan Vergi Usul Kanunu'nda yer alan hükümlere dayanmaktadır. Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğlere göre, e-ticaret işletmeleri yaptıkları satışlara ilişkin fatura düzenleme, saklama ve ibraz etme yükümlülüğüne sahiptirler.

E-ticaret işletmeleri, satış yaptıkları her bir müşteri için bir fatura düzenlemelidirler. Fatura düzenlenirken, müşteriye ait bilgilerin yanı sıra satılan ürün veya hizmetin detayları da yer almalıdır. Ayrıca, faturanın düzenlenme tarihi, seri numarası ve düzenleyenin bilgileri de fatura üzerinde yer almalıdır.

E-ticaret işletmeleri faturaları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen şekil ve şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenleyip müşterilerine iletmelidirler. Ayrıca, faturaların düzenlenmesi ve saklanması için kullanılan programların da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.

Fatura yükleme zorunluluğu, e-ticaret işletmelerinin mali yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından önemlidir. Fatura yükümlülüğüne uymayan işletmeler cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler. Bu nedenle, e-ticaret işletmelerinin fatura yükümlülüklerini yerine getirmeleri önemlidir.

TRENDYOL VE HEPSİBURADA FATURA YÜKLEME ZORUNLULUĞU ÜZERİNE

Hepsiburada ve Trendyol gibi büyük e-ticaret platformları, üye işletmelerin fatura yükleme zorunluluğunu yerine getirmeleri için gerekli olan altyapıyı sağlamaktadırlar. Bu nedenle, üye işletmelerin fatura yükleme zorunluluğunu yerine getirmeleri için bu platformların sağladığı araçları kullanmaları gerekmektedir.

Hepsiburada ve Trendyol gibi platformlar, üye işletmelerin fatura bilgilerini toplama, saklama ve müşterilere iletimini sağlayacak elektronik altyapıları sunmaktadırlar. Bu platformlar, müşterilere gönderilen faturaların doğruluğunu kontrol etmektedirler ve ilgili fatura bilgilerini muhasebe kayıtlarında saklamaktadırlar.

Üye işletmelerin, Hepsiburada ve Trendyol gibi platformlarda satış yaparken fatura yükleme zorunluluğunu yerine getirmeleri için öncelikle platformların kurallarını ve işleyişini öğrenmeleri gerekmektedir. Ardından, platformlar tarafından sağlanan araçları kullanarak fatura yükleme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, e-ticaret işletmeleri her zaman kendi sistemlerinde de fatura kayıtlarını tutabilirler. Ancak, üye oldukları platformlarda yapacakları satışlara ait faturaları, platformların sağladığı fatura yükleme araçları ile müşterilerine iletmeleri gerekmektedir.

HEPSİBURADA FATURA YÜKLEME API: 

https://developers.hepsiburada.com/?docs=dokuman/siparis-entegrasyonu/fatura-linki-gonderme

TRENDYOL FATURA YÜKLEME API:

https://developers.trendyol.com/docs/hizli-market-entegrasyonu/siparis-entegrasyonu/hm-fatura-gonderimi?_highlight=fatura 

Yorum Gönder

0 Yorumlar